Fiziksel Durum

Bir müsabaka esnasındaki fiziksel faaliyetler ve her eylemde kullanılan enerji metabolizmalarını ilgili tablodan öğrenebilirsiniz.
Fiziksel Durum.

%10.1 Hızlı Koşular ve Yoğun Faaliyetler (Anaerobik alaktik metabolizma, adenozin trifosfat + kretin fosfat) Bu faaliyetler genellikle belirleyici etkiye sahiptir.

%70.4 Yürüyüş, Geri Koşma, Yavaş ve Orta Hızlı Koşu (Aerobik metabolizma karbonhidrat + yağ) Aktif toparlanma.

%19,5 Yüksek Hızlı Koşu (Karma metabolizma) Aerobik (Karbonhidrat), Anaerobik glikoz, VO2 max